Lytter til Music Freedom

Nå blir det slutt på “Music Freedom”

Mobil24
juni 28, 2022

I mange år har du som kunde av Telia og Telenor kunnet høre på musikk uten at du har brukt av datakvoten din. Nå har EU satt en stopper for dette, noe som betyr at Telia og Telenor tvinges til å slutte med denne tjenesten. Og du må bruke av din sårt tiltrengte datakvote når du vil høre på dine favorittartister.

Innen utgangen av august 2022 må de slutte med tilbudet for å opptre i henhold til dette vedtaket, og det vil de nok gjøre. Men hvorfor i all verden får de ikke lov til å tilby sine kunder å høre på musikk gratis?

Det hele koker ned til noe som heter nettnøytraliteten og er prinsipper for likebehandling på internett som EU-organet BEREC forvalter. De har oppdatert sine retningslinjer, og disse tjenestene er nå ikke lovlige lenger. Det er Vodaphone som er dømt, men avgjørelsen rammer også Telia og Telenor i Norge. 

Litt forenklet forklart er nettnøytralitet noe som står svært sentralt i lovverket slik at ikke enkelte ting er gratis, mens andre ting koster. Det man er redde for er at operatørene skal bestemme hva de inkluderte dataene skal brukes til. Plutselig medfører det at en tjeneste som Spotify kan få et oppsving mens andre tjenester som krever data ikke får det. 

Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (“Nkom”) uttalte i sin tid om nettnøytraliteten at poenget var å påse at ingen kan kjøpe eller på annet vis skaffe seg preferanser på nettet. Det er ment å være åpent for alle som har tilgang, og det er ikke tilbyderen eller mobiloperatøren som skal være redaktøren for det man har lov til å bruke nettet til. Det er dette aspektet som har gjort både Nkom skeptiske, men som nå har gjort at BEREC har satt foten ned.

Både Telia og Telenor har hatt “Music Freedom” for alle musikktjenester, for ikke å bryte nøytralitetsprinsippet, men dette mener altså ikke BEREC at er nok. Og dermed må alle mobiltilbydere slutte med slike tjenester. Det norske organet Nkom, som forvalter nettnøytraliteten i Norge har støttet norske tilbydere, men BEREC har dessverre for norske mobilabonnenter falt ned på en konklusjon som gjør at man må bruke av sårt tiltrengt datakvote når man lytter på musikk. En slik likebehandling i hele Europa er også bra fordi det da ikke skapes tjenester i enkeltland som igjen blir smutthull over alt. Det er derfor det ikke er opp til norske Nkom å bestemme, men at vi har et overordnet organ som BEREC som passer på.

Telenor har hatt tjenesten “Music Freedom” siden 2017 og er naturlig nok skuffet over ikke å kunne tilby dette til sine kunder lenger, men vil rette seg etter pålegget. De lanserte dette i sin tid som en del av Telenor Yng.

Samtidig er det slik at utviklingen side 2017 har vært formidabel. Datakvotene som mobiloperatørene inkluderer er større, mange har inkludert fri data, og tilgangen på gode trådløse nettverk er også kraftig økt de siste årene. Derfor blir neppe den ekstra kostnaden knyttet til Spotify på stranda i Spania det som velter feriebudsjettet for de fleste mobilabonnenter.